KOMMUNIKASJON:

Lofoten er uten fastlandsforbindelse, og reisen ut vil nødvendigvis gå med fly- eller båtforbindelse.

Widerøe har flyforbindelser fra Bodø til Svolvær og Leknes.

Hurtigruten anløper Stamsund og Svolvær daglig på nord- og sørgående rute.

Det går hurtigbåtforbindelse fra Narvik og Bodø til Svolvær.

Det er fergeforbindelser mellom Melbu (Vesterålen) og Fiskebøl, mellom Skutvik (Hamarøy) og Svolvær, og mellom Bodø og Moskenes.

Henningsvær ligger ved enden av riksvei 816 – 8 km fra avkjøring fra E10 ved Rørvika. Det er bussfobindelse mellom Svolvær og Henningsvær, og korrespondanse til Henningsvær med bussrute langs E10.

Noen avstander (i km) fra Henningsvær:

Svolvær
24
Svolvær Lufthavn
30
Fiskebøl
58
Leknes
62
Stamsund
78
Moskenes
121